Fogberedning

Fogberedning är nödvändigt för lyckad svetsning. Speciellt vid mekaniserad svetsning är det viktigt att säkerställa att svetsfogar fyller de krav mekaniseringsprocessen ställer. Dålig fogberedning ökar onödigt mekaniseringskostnader, och skapar behov för mer avancerad svetsning med pendling, fogföljning osv. I flesta fall är krav för svetsfog i mekaniserad svetsning rimliga och ekonomiska att förverkliga och oftast billigare att utföra än motsvarande beredning för handsvetsning.

Vi erbjuder verktyg för mekanisk fasning (fräsning) av rör och plåt.

Produkter för fogberedning

MF-3 MF-3

MF-3 är först och främts ett verktyg för fogberedning av rör i membran-paneler i samband med underhållsarbete eller nytillverkning.

MF-5 MF-5

MF-5 är det lättaste verktyg i sin klass. Det klarar fogberedning av tjocka rör (25 mm) i diametrar upp till 600 mm.