Projekt

I många fall behöver man en mekaniserings lösning i stället för bara maskiner. Då är det viktigt att man kan på ett enkelt sätt bygga en unik lösning från standard komponenter. Möjligtvis kan man även ha nytta av gamla komponenter och enbart ersätta det som absolut behövs. Viktigast är att allt görs på dina villkor och efter dina behov.

Vi kan erbjuda en nyckelfärdig leverans eller göra jobbet tillsammans med dig. Alla skall vara nöjda efter projektet - det är vårt mål. Ofta tar vi även dina gamla maskiner i inbyte så att ni behöver inte ta hand om “gammalt skrot.”

Typiska mekaniseringsprojekt är svetskranar, hanteringsutrustning, svetsportaler samt OEM-projekt, var vi levererar svetsdelen och ni gör resten.

OEM Projekt OEM Projekt

Många företag har så hög kunskapsnivå och specifik tillämpning av pulversvets processen att de väljer att bygga sina svetsanläggningar själv. Då skaffar man vanligtvis svetsbrännare med trådmatare, strömkälla och styrenhet för denne. Resten av jobbet gör man själv. “Gör-det-själv” anläggningar fungerar som bäst när man svetsar produkter som är mer eller mindre unika eller anpassade och värdeskapande för företaget. Då får man en anpassat anläggning för mindre pengar.

 

Svetskranar Svetskranar

Vid svetsning av stora produkter räcker inte en svetstraktor till. Då kan man montera svetshuvudet och kontrollenheten på en svetskran och svetsmöjligheterna har enkelt mångfaldigats.