Hanteringsutrustning

Hanteringsutrustning är ett enkelt sätt att svetsa minst 20% mer varje timme! När man kan svetsa i horisontal läge, kan man "ta ut allt" från både tråd och svetsmaskiner. Det är möjligt att använda högre svetsströmmar, tjockare trådar och högre svetshastighet vilka alla bidrar till ökad produktivitet och förbättrad arbetsmiljö.

Med en lägesställare kan man enkelt vrida arbetsstycket till optimalt läge och svetsa med kontrollerad hastighet perfekta förband. Rullbockar säkerställer stabil åkhastighet vid svetsning av runda arbetsstycken så att man slipper ha avbrott för omställning av arbetsstycket och om-start av svetsförloppet.

Lägesställare Lägesställare

Ergonomin förbättras påtagligt om man kan sitta eller stå normalt då man svetsar. Vårt 2-axliga rotationsbord är ett enkelt och effektivt hjälpmedel som förbättrar både arbetsmiljön och produktiviteten vid mekaniserad svetsning.

Själv-justerande rullbockar Själv-justerande rullbockar

Vid svetsning av relativt tunnväggiga kärl och rör, är självjusterande rullbockar att rekommendera. Pandaweld®-rullbockar lämpar sig därför utmärkt vid tillverkning av tankar, kärl och rör där utrustningen ofta används tillsammans med en lämplig svetsmanipulator.