Svetskranar

Vid svetsning av stora produkter räcker inte en svetstraktor till. Då kan man montera svetshuvudet och kontrollenheten på en svetskran och svetsmöjligheterna har enkelt mångfaldigats.

Svetskranar

Beskrivning

Pandaweld® svetskranar är enkla och robusta lösningar för mindre komplicerade svetsuppdrag. Genom att hålla funktionalitet och olika optionen på lagom nivå, kan man erbjuda ekonomiska lösningar för ökad lönsamhet i svetsproduktion.

Man kan enkelt koppla ihop svetskran med t.ex. rullbockar så att man kan styra hela processen från samma fjärrkontroll.

Teknisk information

  • stationär, hjul-gående eller rälsmonterat
  • manuell eller motoriserad vred av svetskran
  • 100 x 100 x 100 mm elektriska slider som standard, joystick styrd fogföljning som option
  • mindre kranar (upp till 3 x 3 m) kan utrustas med linjärskenor om så önskas
  • kan levereras med eller utan svetsutrustning. Självklart hellst med Pandaweld® omriktaren, men även redan befintlig utrustning kan användas.

Tillbehör och relaterade produkter

Fog-följare Lägesställare Pulver återvinning Själv-justerande rullbockar