Lägesställare

Ergonomin förbättras påtagligt om man kan sitta eller stå normalt då man svetsar. Vårt 2-axliga rotationsbord är ett enkelt och effektivt hjälpmedel som förbättrar både arbetsmiljön och produktiviteten vid mekaniserad svetsning.

Lägesställare

Beskrivning

2-axligt rotationsbord är det enklaste redskapet att komma igång med mekaniserad svetsning. Man justerar rotationshastighet och lutningsvinkel så att man alltid svetsar i optimalt svets läge (liggande horisontal), vilket bidrar till bättre inträngning (svetsdjupet), mjukare övergång till grundmaterialet (ökad utmattningsprestanda) samt högre insvetstal.

Pandaweld® lägeställare är enkel, robust och tålig. Den passar för alla typer av svetsjobb – manuell eller automatiserad. Lutning är motoriserad vilket ökar arbetssäkerhet när man måste hantera tunga arbetsstycken. Bordsplatta har färdiga spår för T-krokar eller alternativt kan man använda chuckar tillsammans med bordet.

Arbetsergonomin förbättras dramatiskt när man kan antingen sitta eller stå normalt när man svetsar. Man kan rotera bordsplattan med hjälp av en fot pedal så att man slipper avbrott under svetsningen.

Teknisk information

MODEL HB-5 HB-20 HB-50 HB-100
Last (kg) 500 2000 5000 10 000
Bord diameter (mm) 800 1200 1400 1800
Rotations hastighet (rpm) 0.15~1.5 0.05~0.5 0.05~0.5 0.05~0.5
Lutnings hastighet (rpm) 0.6 0,4 0,3 0,3
Lutnings vinkel, max 120° 120° 120° 120°
Viktpunktens största avstånd från center(mm) 200  300 200
Största excentriskt avstånd (mm) 150  300 300 

 

Som standard är alla lägesställare utrustad med jordkabel kontaktpunkt för 500A svetsströmmar.

 

Tillbehör och relaterade produkter

Själv-justerande rullbockar