MAG Svetstraktorer

För många företag är mekanisering av svetspistolens rörelse första steget i svetsautomation. MIG/MAG svetstraktorer är då perfekta val. Man kan oftast använda befintliga svetsmaskiner och slangpaket och vad man får på köpet är stabil och konstant åkrörelse vilket bidrar till högre kvalitet och jämnare svetsresultat. 

Det bästa med MAG svetstraktorer är att de är relativt billiga att skaffa.

Vid svetsning a kälförband med 1,2 mm rörtråd pekar följande tabell åt rätt riktning i sökandet av optimala parametrar.

a-mått svetsström (A) spänning (V) svetshastighet (cm/min)

Sträckenergi

(kJ/mm)

4 230 28 70 0,44
5 270 30 60 0,65
6 270 30 40 0,97
7 310 32 40 1,19
8 310 32 35 1,36

För a-mått större än 8 mm rekommenderas svetsning i flera strängar.

 

CS-71 CS-71

Svetstraktor för svetsning av horizontal T-förband

CS-B71 kälsvetstraktor CS-B71 kälsvetstraktor

CS-B71 är en batteriopererad MAG-svetstraktor för kälförband svetsning. 14,4 V batteri räcker för nästan 8 timmars arbetspass. Traktorn är lätt att använda och alla redan befintliga slangpaket kan användas så att man behöver inte köpa en ny strömkälla för att kunna börja mekanisering.

CS-100C stum- och kälfog traktor CS-100C stum- och kälfog traktor

CS-100C är mångsidig rälsgående svetstraktor för svetsning av stum- och kälfogar i alla lägen. Traktorn är utrustad med pendling enhet vilket garanterar bästa svetsresultat i olika fogformer och -bredder.

CS-201 stum- och kälfog svets traktor CS-201 stum- och kälfog svets traktor

CS-201 är utmärkt för en eller flersträngsvetsning av raka stum och kälfogar.

CS-R1 oscillator ( CS-R1 oscillator ("weaver")

CS-R1 är en mekaniseringskomponent för svetskranar och andra typ av hållare för MAG-svetspistol. "R" betyder "radie" och hänvisar till sättet självaste svetspistol och trådspets rör sig under processen. CS-R1 är bäst i kälfogsvetsning. Enhet levereras med fjärrkontroll enhet och man kan justera alla pendlingsparametrar därifrån. Riktigt fin pryl för alla "hemmasnickare."

CS-S1 oskillerings enhet ( CS-S1 oskillerings enhet ("weaver")

CS-S1 är mekaniseringskomponent för svetsning av rundskarv med hjälp av rullbockar eller lägesställare. Svetspistolens åkrörelse blir "vänster-höger," med rörelselängden upp till 100 mm. Detta innebär att även med lite sämre fog-passning kan man sträcka sig över fogkanter och få en bra och jämn svetsresultat. Självklart kan man använda hela arbetsbredden och påsvetsa med hjälp av CS-S1. "S" betyder "straight" eller rak.